U svom dugogodišnjem poslovanju, privredno društvo

„Energomag“d.o.o., steklo je mnoge preporuke i kvalifikacije.

Neke od njih i navodimo:


- E.K. ELEKTROAGREGATI „KONČAR“ d.o.o.

Glavni poslovni partner u Republici Srbij za projektovanje, dobavljanje , dopremanje i montažu elektroagregata „E.K.ELEKTROAGREGATI KONČAR“d.o.o. , U Republici Srbiji.


- MIŠLJENJE OD 30.01.2009.

MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Da je „Energomag“d.o.o. Subotica, Dragojle Jarnević 50/a, više godina upešno održavao dizel električne agregate snage 750kVA robe vlasništvo Savezne direkcije za robne rezerve, Beograd, kod naših zakupaca i to: Opšta bolnica Zrenjanin; Ustanova zajedničkih poslova Instituta Sremska Kamenica; Zdravstveni centar Valjevo; Opšta bolnica Valjevo; Opšta bolnica Užice; Vojno medicinska akademija Beograd; Gak „Narodn front“ Beograd; Klinički centar, Novi Sad; PIK Bečej, Bečej; „Hipol“ Odžaci; „Poliester“ Priboj; kao i dizel električne agregate u Crnoj Gori (Bolnica, Vodovod, Dispečarski centar, Podgorica „Solana“; Ulcinj; Željezara, Nikšić; Sportski centar Nikšić; Opština Šavnik, ED Žabljak)

Dizel električni agregati su održavani
-preventivno jednom godišnje po uputstvu TP-2 (servis sa zamenm potrošnog materijala)
-korektivno- po pozivu (u slučaju kvara na dizel električnom agregatu)

Dizel električni agregati vlasništvo tadašnje Savezne direkcije za robne rezerve su uspešno održavani i bili neprekidno u funkciji i u trenutku kada su bili najpotrebnji, kada je dolazilo do prekida snabdevanja električnom energijom vitalnih objekata(bombardovanje od strane NATO-a)

Prema ugovoru zaključenom sa Saveznom direkcijom za robne rezerve o servisiranju dizel električniih agregata „ENERGOMAG“D.O.O. SUBOTICA, je osposobljen da kvlitetno održava električne agregate, posebno uzimajući u obzir uspešno održavanje sa ugradnjom rezervnih delova i potrošnog materijala u proteklom periodu.


- POTVRDA
KONČAR-NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKDAČI
Od 09.2003. god

da „ENERGOMAG“d.o.o. Subotica

vrši komercijalno-tehničku pripremu i ugovaranja kako servisa tako i isporuku rezervniih delova za sklopne aparate proizvodnje KONČAR NSP na području Srbije i Crne Gore.


- REPUBLIKA SRBIJA
MINSTARSTVO ODBRANE
UPRAVA ZA VANREDNE SITUACIJE
od 2012. god


ugovor o ovlašćenom davaocu usluge za održavanje i remont sredstava komunikacije antenskih sistema i uređaja za javno uzbunjivanje na teritoriji Republike Srbije.


- NIS AD NOVI SAD
HSE KVALIFIKACIJA

Uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti:
-bezbednost i zdravlje na radu
-zaštita životne sredine
-zaštita od požara


OD INSTRUMENATA POSEDUJEMO ATESTIRANE I BAŽDARENE SLEDEĆE INSTRUMENE:

- Gaus GTS 100A – uređaj za merenje padova napona na prekidačima
- ELRAJ – uređaj za ispitivanje dielektrične čvrstoće transformatorskog ulja
- METREL- MI2077 – merilo za ispitivanje električne bezednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama -merenje otpora izolacije namotaja na transformatoru
- METREL 61557 – merilo za ispitivanje električne bezednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama -merenje sistema uzemljenja


Takođe, posedujemo svu neophodnu zaštitnu opremu za rad sa NN i VN opremu:

VN zaštitna oprema:

– čizme;
– rukavice;
– indikator visokog napona;
– izolaciona ploča.

NN zaštitna oprema:

– rukavice;
– čizme;
– cipele;
– komplet uzemljenja;
– naočare;
– kacige;
– pojas.

Pozovite nas


+381 24 551 656
+381 24 554 842